`
Image

Image

Image

Image

  • Slider1
  • slider2
  • slider3
  • slider4
Slider11 slider22 slider33 slider44

 

همانطور که آبی که بر روی دیوار نقاشی شده، قادر به رفع تشنگی نیست، به همان صورت نیز کلامی که
اعمال شخص آن را توجیه نمیکند، قادر به انجام کاری نیست

قدیس اسحاق سریانی

 

  کتاب ها

 

انجیل بارنابا حقیقی یا جعلی؟

کتاب مقدس

عهد جدید

عهد عتیق

کلیسای اولیه رسولان . مرجع . ایران کاتولیک

کلیسای قدیم ایران . مرجع . ایران کاتولیک

تاریخچه کلیسای کاتولیک . مرجع . ایران کاتولیک

تاریخ کلیسای شرق جلد اول . مرجع . ایران کاتولیک

تاریخ کلیسای شرق جلد دوم . مرجع . ایران کاتولیک

بیشتر بخوانید
   متفرقه

 

ملاقات پاپ فرانسیس با زندانیان زندان فیلادلفیا آمریکا

پاتریارک جدید کلیسای شرق آشوری انتخاب شد

درخواست پاپ از سازمانهای مذهبی اروپا در پناه دادن به پناهندگان کشور های جنگ زده خاور میانه و آفریقا

مراسم سوگند ابدی راهبه دوماریس در کلیسای حضرت یوسف

افتتاحیه اجتماع مدیران رسولی تبشیری جهان در رم ٢٠١٥

مجمع عمومی انجمن خلیفه گری آشوری کلدانی کاتولیک اورمیه

نامه شبانی پاتریارک لوئیس سکو به خلیفه گری آشوری کلدانی کاتولیک تهران و اورمیه

قدردانی پاتریارک لوئیس سکو از خدمات کشیش یوخنا

ضیافت شام با پتریارک لوئیس سکو و مار بسیلیوس

ملاقات پاتریارک لوئیس سکو با امام جمعه اورمبه و دیدار وی از کلیسای ارامنه اورمیه

دیدار پاتریارک لوئیس سکو از سلماس

دیدار پاتریارک مار لوئیس سکو با گروه های فعال کلیسا

روز دوم بازدید پاتریارک مار لوئیس روفائیل اول سکو از اورمیه

استقبال از پاتریاک لوئیس روفائیل اول سکو در اورمیه

بیشتر بخوانید
 مراسم کلیسایی

 

مراسم تقدیس کلیسای حضرت مار گیورگیز روستای گلپاشین

مراسم روز آخر ماه مریم مقدس

نوزدهمین سال دعا برای اتحاد کلیسا های اورمیه

نماز قربانی مقدس توسط پاتریارک لوئیس سکو در کلیسای حضرت مریم اورمیه

یکشنبه ششم رستاخیز

یکشنبه چهارم سوبارا

یکشنبه سوم سوبارا

یکشنبه دوم سو بارا

مراسم عید قیام مسیح در کلیسای مریم مقدس اورمیه ٢٠١٥

مراسم جمعه مقدس قبل از عید قیام مسیح ٢٠١٥

مراسم سه شنبه مقدس در کلیسای سلماس اورمیه

مراسم سه شنبه مقدس در کلیسای اورمیه ٢٠١٥

یکشنبه اوشعنا در کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک اورمیه ٢٠١٥

دعا در حضور قربانی مقدس

 

 

بیشتر بخوانید
تعالیم کلیسا

 

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٣٨

تعالیم کلیسای کاتولیک قسمت دوم ـ بخش اول ٢٤٧ ـ ٢٧٠

تعالیم کلیسای کاتولیک قسمت دوم ـ بخش اول ٢١٨ ـ ٢٤٦

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٣٧

تعالیم کلیسای کاتولیک بخش دوم ـ فصل سوم ١٩٤ـ ٢١٧

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٣٦

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٣٥

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٣٤

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٣٣

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٣٢

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٣١

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٣٠

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٢٩

 

بیشتر بخوانید
   قديسان

 

قدیس فرانسیس آسیسی

گوادالوپه و قدیس خوان دیاگو

شهید یعقوب مقطع (قطعه قطعه شده )ا

قدیس استیفان اولين شهيد مسيحيت

قدیس برنادت و شهر لورد

قديس شهيد حضرت پاتريارك شمعون بار صباعي

مادر ترزا و کلکته

قدیس گیورگیس شهید

قدیس شهید سرگیس و بکوس

قدیس دن جوانتی بسکو

 

بیشتر بخوانید
   ويدئو كليپ

 

مصاحبه با کور اسقف بنیامین بیت یادگار

استقبال پاپ بندیکت از پاتریارک جدید کلدانی کاتولیک

انتخاب پاتریارک جدید کلدانی کاتولیک

مصاحبه با پاتریارک اعظم لوئیز رافائیل اول سکو

نمایشنامه خطاکار نجات یافته . توسط شماسان ناردین و آلبرت

بیشتر ببیند
   گالری عکس

 

افتتاحیه اجتماع مدیران تبشیری جهان ٢٠١٥ در رم

مراسم روز آخر ماه مریم مقدس ٢٠١٥

قدر دانی پاتریارک لوئیس سکو از خدمات کشیش یوخنا

نوزدهمین سال دعا برای اتحاد کلیسا ها ی اورمیه

ضیافت شام با پاتریارک لوئیس سکو و مار بسیلیوس

ملاقات پاتریارک لوئیس سکو با امام جمعه اورمیه و دیدار از کلیسای ارامنه اورمیه

برگزاری نماز قربانی مقدس توسط پاتریارک لوئیس سکو در کلیسای حضرت مریم اورمیه ٢٠١٥

دیدار پاتریارک لوئیس سکو از سلماس ٢٠١٥

دیدار گروه های فعال کلیسا با پاتریارک مار لوئیس سکو

استقبال از پاتریارک لوئیس روفائیل اول سکو در اورمیه

مراسم عید قیام مسیح در اورمیه ٢٠١٥

مراسم جمعه مقدس قبل از عید قیام مسیح ٢٠١٥

 

 

بیشتر ببینید