`
Image

Image

Image

Image

  • Slider1
  • slider2
  • slider3
  • slider4
Slider11 slider22 slider33 slider44

این است آنچه نوشته شده که مسیح باید عذاب مرگ را ببیند و در روز سوم دوباره زنده شود و به نام او توبه و آمرزش گناهان

به همه ملت ها اعلام گردد و شروع آن از اورشلیم باشد

انجیل لوقا: باب ٢٤ آیه ٤٦ ـ ٤٧

  کتاب ها

 

انجیل بارنابا حقیقی یا جعلی؟

کتاب مقدس

عهد جدید

عهد عتیق

کلیسای اولیه رسولان . مرجع . ایران کاتولیک

کلیسای قدیم ایران . مرجع . ایران کاتولیک

تاریخچه کلیسای کاتولیک . مرجع . ایران کاتولیک

تاریخ کلیسای شرق جلد اول . مرجع . ایران کاتولیک

تاریخ کلیسای شرق جلد دوم . مرجع . ایران کاتولیک

بیشتر بخوانید
   متفرقه

 

در گذشت مرحوم حضرت مار دنخا رهبر کلیسای شرق آشوری

اردوی گروه نوجوانان نور در اصفحان ٢٠١٥

بر گذاری جشن چهارشنبه سوری در سالن کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک اورمیه ٢٠١٥

اردوی گروه جوانان نور ٢٠١٥

پیام پاپ اعظم به مناسبت ایام روزه ٢٠١٥

چرا تو یک کاتولیک هستی؟

بیشتر بخوانید
 مراسم کلیسایی

 

مراسم عید قیام مسیح در کلیسای مریم مقدس اورمیه ٢٠١٥

مراسم جمعه مقدس قبل از عید قیام مسیح ٢٠١٥

مراسم سه شنبه مقدس در کلیسای سلماس اورمیه مراسم

مراسم سه شنبه مقدس در کلیسای اورمیه ٢٠١٥

یکشنبه اوشعنا در کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک اورمیه ٢٠١٥

دعا در حضور قربانی مقدس

یکشنبه اول سوبارا ٣٠ نوامبر ٢٠١٤

اعلامیه یکشنبه ٢ نوامبر ٢٠١٤

اعلامیه یکشنبه ٢٦ اکتبر ٢٠١٤

اعلامیه یکشنبه ١٤ سپتامبر ٢٠١٤

اعلامیه یکشنبه ٢٨ سپتامبر ٢٠١٤

 

بیشتر بخوانید
تعالیم کلیسا

 

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٣٢

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٣١

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٣٠

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٢٩

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٢٨

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٢٧

تعالیم کلیسای کاتولیک بخش چهارم، قسمت اول ٥٦٩ ـ ٥٩٨

تعالیم کلیسای کاتولیک بخش چهارم ، قسمت اول ٥٣٤ ـ ٥٦٨

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٢٦

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٢٥

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٢٤

 

 

 

 

 

بیشتر بخوانید
   قديسان

 

قدیس فرانسیس آسیسی

گوادالوپه و قدیس خوان دیاگو

شهید یعقوب مقطع (قطعه قطعه شده )ا

قدیس استیفان اولين شهيد مسيحيت

قدیس برنادت و شهر لورد

قديس شهيد حضرت پاتريارك شمعون بار صباعي

مادر ترزا و کلکته

قدیس گیورگیس شهید

قدیس شهید سرگیس و بکوس

قدیس دن جوانتی بسکو

 

بیشتر بخوانید
   ويدئو كليپ

 

مصاحبه با کور اسقف بنیامین بیت یادگار

استقبال پاپ بندیکت از پاتریارک جدید کلدانی کاتولیک

انتخاب پاتریارک جدید کلدانی کاتولیک

مصاحبه با پاتریارک اعظم لوئیز رافائیل اول سکو

نمایشنامه خطاکار نجات یافته . توسط شماسان ناردین و آلبرت

بیشتر ببیند
   گالری عکس

 

مراسم عید قیام مسیح در اورمیه ٢٠١٥

مراسم جمعه مقدس قبل از عید قیام مسیح ٢٠١٥

مراسم سه شنبه مقدس در کلیسای سلماس

مراسم یکشنبه اوشعنا در اور میه ٢٠١٥

اردوی گروه نوجوانان نور در اصفحان ٢٠١٥

مراسم چهار شنبه سوری ٢٠١٥

اردوی گروه جوانان نور ٢٠١٥

مراسم عید میلاد عیسی مسیح اورمیه ٢٠١٤

جشن عید میلاد مسیح گروه نوجوانان نور ٢٠١٤

بازار خیریه کریسمس کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک ارومیه

مراسم عید میلاد حضرت مریم در روستای قرهگوز

بیشتر ببینید