`
Image

Image

Image

Image

  • Slider1
  • slider2
  • slider3
  • slider4
Slider11 slider22 slider33 slider44

 

که انسان بوسیله آنچه می خورد و می نوشد نجس نمی شود بلکه آن چیزی که از دهان او بیرون می آید او را نجس می سازد

انجیل متی فصل ١٥ آیه ١١

  کتاب ها

 

انجیل بارنابا حقیقی یا جعلی؟

کتاب مقدس

عهد جدید

عهد عتیق

کلیسای اولیه رسولان . مرجع . ایران کاتولیک

کلیسای قدیم ایران . مرجع . ایران کاتولیک

تاریخچه کلیسای کاتولیک . مرجع . ایران کاتولیک

تاریخ کلیسای شرق جلد اول . مرجع . ایران کاتولیک

تاریخ کلیسای شرق جلد دوم . مرجع . ایران کاتولیک

بیشتر بخوانید
   متفرقه

 

عید مقدس اوشعنا و بازار عید پاک

مراسم یادبود کاردینال مار عمانوئیل سوم دلی در اورمیه

درگذشت مار عمانوئیل سوم دلی

مختصری از زندگینامه پاتریارک مار عمانوئیل سوم

مسیح شمشیر بدست نگرفت بلکه دستهایش را بر صلیب آویخت

پیوستن بنیانگذار کلیسای پنطیکاستی به کلیسای کاتولیک

پیام پاپ فرانسیس بمناسبت ایام پنجاه روزه ٢٠١٤

 

 

 

 

 

بیشتر بخوانید
 مراسم کلیسایی

 

اولین یکشنبه قیام، رستاخیز

جمعه مقدس، آلام مسیح

پنجشنبه مقدس عید فصح

هفتمین یکشنبه روزه ، عید اوشعنا

ششمین یکشنبه روزه

پنجمین یکشنبه روزه

چهارمین یکشنبه روزه

سومین یکشنبه روزه

دومین یکشنبه روزه

اعلامیه یکشنبه ٢ مارس ٢٠١٤

اعلامیه یکشنبه ٢٣ فوریه ٢٠١٤

 

 

 

 

بیشتر بخوانید
تعالیم کلیسا

 

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٢٠ عید پاک

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥١٩

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥١٨

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران 517

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران 516

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران 515

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران 514

بخش دوم ـ فصل سوم ١٥٣ـ ١٩٣

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥١٣

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥١٢

 

 

 

بیشتر بخوانید
   قديسان

 

گوادالوپه و قدیس خوان دیاگو

شهید یعقوب مقطع (قطعه قطعه شده )ا

قدیس استیفان اولين شهيد مسيحيت

قدیس برنادت و شهر لورد

قديس شهيد حضرت پاتريارك شمعون بار صباعي

مادر ترزا و کلکته

قدیس گیورگیس شهید

قدیس شهید سرگیس و بکوس

قدیس دن جوانتی بسکو

 

بیشتر بخوانید
   ويدئو كليپ

 

مصاحبه با کور اسقف بنیامین بیت یادگار

استقبال پاپ بندیکت از پاتریارک جدید کلدانی کاتولیک

انتخاب پاتریارک جدید کلدانی کاتولیک

مصاحبه با پاتریارک اعظم لوئیز رافائیل اول سکو

نمایشنامه خطاکار نجات یافته . توسط شماسان ناردین و آلبرت

بیشتر ببیند
   گالری عکس

 

مراسم عید مقدس اوشعنا و بازار عید پاک

مراسم دستگذاری شماسان کلیسای کاتولیک اورمیه

مراسم عید میلاد مسیح در کلیساهای اورمیه و سلماس ٢٠١٣

جشن میلاد مسیح توسط کروه نوجوانان نور

بازار خیریه عید میلاد مسیح

مراسم یادبود شهید مار یعقوب مقطع در کلسیای سلماس

اردوی گروه جوانان نور

روز جهانی جوانان در اورمیه

فعالیت داوطلبانه ادیت عیشویی در روز جهانی جوانان ٢٠١٣

فعالیتهای جانبی روز جهانی جوانان در شهر ریو

تصاویری از مراسم روز جهانی جوانان درشهر ریو

مراسم آخرین روز ماه حضرت مریم

جشن بیست و پنجمین سالروز دستگذاری کشیش توما شینو

هفدهمین سال دعا برای اتحاد کلیساها

جشن شصتمین سالروز راهبگی ماسور هلن حداد

 

 

 

بیشتر ببینید