`
Image

Image

Image

Image

  • Slider1
  • slider2
  • slider3
  • slider4
Slider11 slider22 slider33 slider44

پس همانطور که پدر شما رحیم است رحیم باشید

انجیل لوقا باب ٦ آیه ٣٦

 

  کتاب ها

 

انجیل بارنابا حقیقی یا جعلی؟

کتاب مقدس

عهد جدید

عهد عتیق

کلیسای اولیه رسولان . مرجع . ایران کاتولیک

کلیسای قدیم ایران . مرجع . ایران کاتولیک

تاریخچه کلیسای کاتولیک . مرجع . ایران کاتولیک

تاریخ کلیسای شرق جلد اول . مرجع . ایران کاتولیک

تاریخ کلیسای شرق جلد دوم . مرجع . ایران کاتولیک

بیشتر بخوانید
   متفرقه

 

رحمت می خواهم نه قربانی

رحیم همچون پدر

عید استیفان و جشن شماسان اورمیه

سخنرانی اول ژانویه پاپ فرانسیس

نشریه انجمن فرهنگی بانوان آشوری شامیرام ٤

پیام پاپ به مناسبت روز جهانی صلح ٢٠١٦

شفقت اعتماد در دعا یا جدال با خدا

شگفت زده توسط یک آغوش

نشریه انجمن فرهنگی بانوان آشوری شامیرام -٣ - به دو زبان

عید میلاد مسیح ٢٠١٥ در اورمیه

 

بیشتر بخوانید
 مراسم کلیسایی

 

موعظه پاپ فرانسیس بمناسبت یادبود دیدار مجوسیان

دیدار مقامات دولتی سلماس به مناسبت عید میلاد

میلاد نور رحمت و رهایی در کبر و ظلمت انسانی

اعلامیه ١٠ ژانویه ٢٠١٦

اعلامیه ٣ ژانویه ٢٠١٦

اعلامیه ١٢ دسامبر ٢٠١٥

اعلامیه ٦ دسامبر ٢٠١٥

اعلامیه ١٥ نوامبر ٢٠١٥

اعلامیه ١ نوامبر ٢٠١٥

 

 

بیشتر بخوانید
تعالیم کلیسا

 

تعالیم کلیسای کاتولیک بخش اول فصل دوم ٣٩١ - ٤٢١

سیمای رحمت

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران - ٥٤٢

تعالیم کلیسای کاتولیک بخش اول فصل اول ٣٥٧ - ٣٩٠

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٤١

تعالیم کلیسای کاتولیک فصل سوم ٣٢١ - ٣٥٦

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٤٠

تعالیم کلیسای کاتولیک قسمت دوم بخش دوم ٢٩٥ - ٣٢٠

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٣٩

تعالیم کلیسای کاتولیک قسمت دوم بخش دوم ٢٧١ -٢٩٤

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٣٨

تعالیم کلیسای کاتولیک قسمت دوم ـ بخش اول ٢٤٧ ـ ٢٧٠

 

 

بیشتر بخوانید
   قديسان

 

قدیس فرانسیس آسیسی

گوادالوپه و قدیس خوان دیاگو

شهید یعقوب مقطع (قطعه قطعه شده )ا

قدیس استیفان اولين شهيد مسيحيت

قدیس برنادت و شهر لورد

قديس شهيد حضرت پاتريارك شمعون بار صباعي

مادر ترزا و کلکته

قدیس گیورگیس شهید

قدیس شهید سرگیس و بکوس

قدیس دن جوانتی بسکو

 

بیشتر بخوانید
   ويدئو كليپ

 

مصاحبه با کور اسقف بنیامین بیت یادگار

استقبال پاپ بندیکت از پاتریارک جدید کلدانی کاتولیک

انتخاب پاتریارک جدید کلدانی کاتولیک

مصاحبه با پاتریارک اعظم لوئیز رافائیل اول سکو

نمایشنامه خطاکار نجات یافته . توسط شماسان ناردین و آلبرت

بیشتر ببیند
   گالری عکس

 

عید استیفان و جشن شماسان اورمیه

تبریک عید میلاد مسیح توسط مقامات رسمی اورمیه

فعالیت خیریه گروه ایمان و نور عید میلاد مسیح ٢٠١٥

دیدار مقامات سازمان بهزیستی از خانه سالمندان اورمیه

جشن عید میلاد مسیح توسط گروه نوجوانان نور ٢٠١٥

بازار خیریه گروه های کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک اورمیه

افتتاحیه اجتماع مدیران تبشیری جهان ٢٠١٥ در رم

مراسم روز آخر ماه مریم مقدس ٢٠١٥

قدر دانی پاتریارک لوئیس سکو از خدمات کشیش یوخنا

نوزدهمین سال دعا برای اتحاد کلیسا ها ی اورمیه

ضیافت شام با پاتریارک لوئیس سکو و مار بسیلیوس

 

 

 

 

بیشتر ببینید