`
Image

Image

Image

Image

  • Slider1
  • slider2
  • slider3
  • slider4
Slider11 slider22 slider33 slider44

به هیچ وجه از مخالفین نترسید، زیرا این شهامت شما، به آنها ثابت می کند که به سوی هلاکت میروند و شما نجات خواهید یافت و آن هم از طرف خداست.

فیلپیان : فصل اول آیه ٢٨

  کتاب ها

 

انجیل بارنابا حقیقی یا جعلی؟

کتاب مقدس

عهد جدید

عهد عتیق

کلیسای اولیه رسولان . مرجع . ایران کاتولیک

کلیسای قدیم ایران . مرجع . ایران کاتولیک

تاریخچه کلیسای کاتولیک . مرجع . ایران کاتولیک

تاریخ کلیسای شرق جلد اول . مرجع . ایران کاتولیک

تاریخ کلیسای شرق جلد دوم . مرجع . ایران کاتولیک

بیشتر بخوانید
   متفرقه

 

اردوی یک روزه گروه های کلیسا در ریحان آباد

شرح مختصری از به شهادت رساندن بیش از ٣٠٠٠ مسیحی در اورمیه و سلماس در سال ١٩١٨

دیدار پاپ فرانسیس با روسای جمهور شیمون پرز و محمود عباس

دعای اتحاد کلیساهای اورمیه

مسافرت سفیر واتیکان به اورمیه و سلماس

تایین اسقف شرق آمریکا و مدیر حوزه خلیفه گری کانادا

مراسم ایام عید رستاخیز مسیح در اورمیه و سلماس

اردوی نوروزی مربیان و کمک مربیان گروه نوجوانان نور

مراسم اعلام قدوسیت پاپ مرحوم یوحنا بیست و سوم و پاپ ژان پل دوم

عید مقدس اوشعنا و بازار عید پاک

 

 

 

بیشتر بخوانید
 مراسم کلیسایی

 

هفتمین یکشنبه رسولان

ششمین یکشنبه رسولان

مراسم اولین قربانی مقدس و عید توماس رسول / اورمیه ٢٠١٤

جشن پایان ماه حضرت مریم ٢٠١٤

عید انتقال حضرت مریم به آسمان

یکشنبه ششم رستاخیز مسیح

یکشنبه پنجم رستاخیز

یکشنبه چهارم رستاخیز

یکشنبه سوم رستاخیز

یکشنبه دوم رستاخیز مسیح ٠ یکشنبه نو

اولین یکشنبه رسولان

یکشنه بعد از صعود

مراسم تقدیس کلیسای قدیس زایا روستای خسرو آباد

 

 

بیشتر بخوانید
تعالیم کلیسا

 

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٢٤

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٢٣

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٢٢

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٢١

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٢٠ عید پاک

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥١٩

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥١٨

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران 517

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران 516

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران 515

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران 514

بخش دوم ـ فصل سوم ١٥٣ـ ١٩٣

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥١٣

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥١٢

 

 

 

بیشتر بخوانید
   قديسان

 

گوادالوپه و قدیس خوان دیاگو

شهید یعقوب مقطع (قطعه قطعه شده )ا

قدیس استیفان اولين شهيد مسيحيت

قدیس برنادت و شهر لورد

قديس شهيد حضرت پاتريارك شمعون بار صباعي

مادر ترزا و کلکته

قدیس گیورگیس شهید

قدیس شهید سرگیس و بکوس

قدیس دن جوانتی بسکو

 

بیشتر بخوانید
   ويدئو كليپ

 

مصاحبه با کور اسقف بنیامین بیت یادگار

استقبال پاپ بندیکت از پاتریارک جدید کلدانی کاتولیک

انتخاب پاتریارک جدید کلدانی کاتولیک

مصاحبه با پاتریارک اعظم لوئیز رافائیل اول سکو

نمایشنامه خطاکار نجات یافته . توسط شماسان ناردین و آلبرت

بیشتر ببیند
   گالری عکس

 

اردوی یک روزه گروه های کلیسا در ریحان آباد

مراسم اولین قربانی مقدس / اورمیه ٢٠١٤

جشن پایان ماه حضرت مریم

دعای اتحاد کلیساهای اورمیه

مسافرت سفیر واتیکان به اورمیه و سلماس

مراسم تقدیس کلیسای قدیس زایا در روستای خسرو آباد

مراسم عید رستاخیز مسیح در اورمیه

مراسم عید رستاخیز مسیح در سلماس

اردوی نوروزی مربیان و کمک مربیان گروه نوجوانان نور

مراسم عید مقدس اوشعنا و بازار عید پاک

مراسم دستگذاری شماسان کلیسای کاتولیک اورمیه

مراسم عید میلاد مسیح در کلیساهای اورمیه و سلماس ٢٠١٣

جشن میلاد مسیح توسط کروه نوجوانان نور

بازار خیریه عید میلاد مسیح

مراسم یادبود شهید مار یعقوب مقطع در کلسیای سلماس

اردوی گروه جوانان نور

روز جهانی جوانان در اورمیه

فعالیت داوطلبانه ادیت عیشویی در روز جهانی جوانان ٢٠١٣

 

 

 

بیشتر ببینید