`
Image

Image

Image

Image

  • Slider1
  • slider2
  • slider3
  • slider4
Slider11 slider22 slider33 slider44

 

این است آنچه نوشته شده که مسیح باید عذاب مرگ را ببیند و در روز سوم دوباره زنده شود و به نام او توبه و آمرزش گناهان

به همه ملت ها اعلام گردد و شروع آن از اورشلیم باشد

انجیل لوقا: باب ٢٤ آیه ٤٦ ـ ٤٧

  کتاب ها

 

انجیل بارنابا حقیقی یا جعلی؟

کتاب مقدس

عهد جدید

عهد عتیق

کلیسای اولیه رسولان . مرجع . ایران کاتولیک

کلیسای قدیم ایران . مرجع . ایران کاتولیک

تاریخچه کلیسای کاتولیک . مرجع . ایران کاتولیک

تاریخ کلیسای شرق جلد اول . مرجع . ایران کاتولیک

تاریخ کلیسای شرق جلد دوم . مرجع . ایران کاتولیک

بیشتر بخوانید
   متفرقه

 

نامه شبانی پاتریارک لوئیس سکو به خلیفه گری آشوری کلدانی کاتولیک تهران و اورمیه

قدردانی پاتریارک لوئیس سکو از خدمات کشیش یوخنا

ضیافت شام با پتریارک لوئیس سکو و مار بسیلیوس

ملاقات پاتریارک لوئیس سکو با امام جمعه اورمبه و دیدار وی از کلیسای ارامنه اورمیه

دیدار پاتریارک لوئیس سکو از سلماس

دیدار پاتریارک مار لوئیس سکو با گروه های فعال کلیسا

روز دوم بازدید پاتریارک مار لوئیس روفائیل اول سکو از اورمیه

استقبال از پاتریاک لوئیس روفائیل اول سکو در اورمیه

بیشتر بخوانید
 مراسم کلیسایی

 

نوزدهمین سال دعا برای اتحاد کلیسا های اورمیه

نماز قربانی مقدس توسط پاتریارک لوئیس سکو در کلیسای حضرت مریم اورمیه

یکشنبه ششم رستاخیز

یکشنبه چهارم سوبارا

یکشنبه سوم سوبارا

یکشنبه دوم سو بارا

مراسم عید قیام مسیح در کلیسای مریم مقدس اورمیه ٢٠١٥

مراسم جمعه مقدس قبل از عید قیام مسیح ٢٠١٥

مراسم سه شنبه مقدس در کلیسای سلماس اورمیه

مراسم سه شنبه مقدس در کلیسای اورمیه ٢٠١٥

یکشنبه اوشعنا در کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک اورمیه ٢٠١٥

دعا در حضور قربانی مقدس

 

 

بیشتر بخوانید
تعالیم کلیسا

 

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٣٤

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٣٣

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٣٢

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٣١

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٣٠

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٢٩

 

 

 

 

 

 

بیشتر بخوانید
   قديسان

 

قدیس فرانسیس آسیسی

گوادالوپه و قدیس خوان دیاگو

شهید یعقوب مقطع (قطعه قطعه شده )ا

قدیس استیفان اولين شهيد مسيحيت

قدیس برنادت و شهر لورد

قديس شهيد حضرت پاتريارك شمعون بار صباعي

مادر ترزا و کلکته

قدیس گیورگیس شهید

قدیس شهید سرگیس و بکوس

قدیس دن جوانتی بسکو

 

بیشتر بخوانید
   ويدئو كليپ

 

مصاحبه با کور اسقف بنیامین بیت یادگار

استقبال پاپ بندیکت از پاتریارک جدید کلدانی کاتولیک

انتخاب پاتریارک جدید کلدانی کاتولیک

مصاحبه با پاتریارک اعظم لوئیز رافائیل اول سکو

نمایشنامه خطاکار نجات یافته . توسط شماسان ناردین و آلبرت

بیشتر ببیند
   گالری عکس

 

قدر دانی پاتریارک لوئیس سکو از خدمات کشیش یوخنا

نوزدهمین سال دعا برای اتحاد کلیسا ها ی اورمیه

ضیافت شام با پاتریارک لوئیس سکو و مار بسیلیوس

ملاقات پاتریارک لوئیس سکو با امام جمعه اورمیه و دیدار از کلیسای ارامنه اورمیه

برگزاری نماز قربانی مقدس توسط پاتریارک لوئیس سکو در کلیسای حضرت مریم اورمیه ٢٠١٥

دیدار پاتریارک لوئیس سکو از سلماس ٢٠١٥

دیدار گروه های فعال کلیسا با پاتریارک مار لوئیس سکو

استقبال از پاتریارک لوئیس روفائیل اول سکو در اورمیه

مراسم عید قیام مسیح در اورمیه ٢٠١٥

مراسم جمعه مقدس قبل از عید قیام مسیح ٢٠١٥

مراسم سه شنبه مقدس در کلیسای سلماس

مراسم یکشنبه اوشعنا در اور میه ٢٠١٥

اردوی گروه نوجوانان نور در اصفحان ٢٠١٥

مراسم چهار شنبه سوری ٢٠١٥

اردوی گروه جوانان نور ٢٠١٥

 

بیشتر ببینید