`
Image

Image

Image

Image

  • Slider1
  • slider2
  • slider3
  • slider4
Slider11 slider22 slider33 slider44

پس همانطور که پدر شما رحیم است رحیم باشید

انجیل لوقا باب ٦ آیه ٣٦

 

  کتاب ها

 

انجیل بارنابا حقیقی یا جعلی؟

کتاب مقدس

عهد جدید

عهد عتیق

کلیسای اولیه رسولان . مرجع . ایران کاتولیک

کلیسای قدیم ایران . مرجع . ایران کاتولیک

تاریخچه کلیسای کاتولیک . مرجع . ایران کاتولیک

تاریخ کلیسای شرق جلد اول . مرجع . ایران کاتولیک

تاریخ کلیسای شرق جلد دوم . مرجع . ایران کاتولیک

بیشتر بخوانید
   متفرقه

 

ملاقات پاپ فرانسیس با پناه جویان جزیره لسووس در یونان

سخنرانی پاپ فرانسیس به مردم و جامعه کاتولیک لسووس جلسیه تفسیر آیین قربانی مقدس (طخسا)

ملاقات پاپ فرانسیس و پاتریارک اعظم روسیه در کوبا

رحمت می خواهم نه قربانی

رحیم همچون پدر

عید استیفان و جشن شماسان اورمیه

سخنرانی اول ژانویه پاپ فرانسیس

نشریه انجمن فرهنگی بانوان آشوری شامیرام ٤

پیام پاپ به مناسبت روز جهانی صلح ٢٠١٦

شفقت اعتماد در دعا یا جدال با خدا

شگفت زده توسط یک آغوش

نشریه انجمن فرهنگی بانوان آشوری شامیرام -٣ - به دو زبان

عید میلاد مسیح ٢٠١٥ در اورمیه

 

بیشتر بخوانید
 مراسم کلیسایی

 

بیستمین سالگرد دعا برای اتحاد کلیسا ها ، اورمیه

مراسم سکوت و دعا بمناسبت سال رحمت

مراسم عید قیام عیسی مسیح اورمیه ٢٠١٦

مراسم جمعه مقدس

مراسم پنجشنبه مقدس

موعظه پاپ فرانسیس بمناسبت یادبود دیدار مجوسیان

دیدار مقامات دولتی سلماس به مناسبت عید میلاد

میلاد نور رحمت و رهایی در کبر و ظلمت انسانی

اعلامیه ١٠ ژانویه ٢٠١٦

اعلامیه ٣ ژانویه ٢٠١٦

اعلامیه ١٢ دسامبر ٢٠١٥

اعلامیه ٦ دسامبر ٢٠١٥

اعلامیه ١٥ نوامبر ٢٠١٥

اعلامیه ١ نوامبر ٢٠١٥

 

 

بیشتر بخوانید
تعالیم کلیسا

 

تعالیم کلیسای کاتولیک فصل دوم ٤٨٧ - ٥٣٣

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٤٦

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٤٥

تعالیم کلیسای کاتولیک فصل دوم ٤٥٥- ٤٨٦

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٤٤

تعالیم کلیسای کاتولیک بخش دوم فصل اول ٤٢٢ - ٤٥٤

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٤٣

تعالیم کلیسای کاتولیک بخش اول فصل دوم ٣٩١ - ٤٢١

سیمای رحمت

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران - ٥٤٢

تعالیم کلیسای کاتولیک بخش اول فصل اول ٣٥٧ - ٣٩٠

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٤١

تعالیم کلیسای کاتولیک فصل سوم ٣٢١ - ٣٥٦

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٤٠

بیشتر بخوانید
   قديسان

 

قدیس فرانسیس آسیسی

گوادالوپه و قدیس خوان دیاگو

شهید یعقوب مقطع (قطعه قطعه شده )ا

قدیس استیفان اولين شهيد مسيحيت

قدیس برنادت و شهر لورد

قديس شهيد حضرت پاتريارك شمعون بار صباعي

مادر ترزا و کلکته

قدیس گیورگیس شهید

قدیس شهید سرگیس و بکوس

قدیس دن جوانتی بسکو

 

بیشتر بخوانید
   ويدئو كليپ

 

مصاحبه با کور اسقف بنیامین بیت یادگار

استقبال پاپ بندیکت از پاتریارک جدید کلدانی کاتولیک

انتخاب پاتریارک جدید کلدانی کاتولیک

مصاحبه با پاتریارک اعظم لوئیز رافائیل اول سکو

نمایشنامه خطاکار نجات یافته . توسط شماسان ناردین و آلبرت

بیشتر ببیند
   گالری عکس

 

بیستمین سالگرد دعای اتحاد کلیساها ، اورمیه

مراسم سکوت و دعا بمناسبت سال رحمت

جلسه تفسیر آیین قربانی مقدس (طخسا)

عید استیفان و جشن شماسان اورمیه

تبریک عید میلاد مسیح توسط مقامات رسمی اورمیه

فعالیت خیریه گروه ایمان و نور عید میلاد مسیح ٢٠١٥

دیدار مقامات سازمان بهزیستی از خانه سالمندان اورمیه

جشن عید میلاد مسیح توسط گروه نوجوانان نور ٢٠١٥

بازار خیریه گروه های کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک اورمیه

افتتاحیه اجتماع مدیران تبشیری جهان ٢٠١٥ در رم

مراسم روز آخر ماه مریم مقدس ٢٠١٥

 

 

 

 

 

بیشتر ببینید