`
Image

Image

Image

Image

  • Slider1
  • slider2
  • slider3
  • slider4
Slider11 slider22 slider33 slider44

 

به هیچ وجه از مخالفین نترسید، زیرا این شهامت شما، به آنها ثابت می کند که به سوی هلاکت میروند و شما نجات خواهید یافت و آن هم از طرف خداست

فیلپیان : فصل اول آیه ٢٨

  کتاب ها

 

انجیل بارنابا حقیقی یا جعلی؟

کتاب مقدس

عهد جدید

عهد عتیق

کلیسای اولیه رسولان . مرجع . ایران کاتولیک

کلیسای قدیم ایران . مرجع . ایران کاتولیک

تاریخچه کلیسای کاتولیک . مرجع . ایران کاتولیک

تاریخ کلیسای شرق جلد اول . مرجع . ایران کاتولیک

تاریخ کلیسای شرق جلد دوم . مرجع . ایران کاتولیک

بیشتر بخوانید
   متفرقه

 

مراسم عید صعود حضرت مریم در روستای قره گوز

اردوی بشارت گروه جوانان اورمیه ٢٠١٤

مجمع عمومی سالانه خلیفه گری آشوری کلدانی کاتولیک ارومیه

پیک نیک گروه تسبیح در زوملان

واتیکان از رهبران مسلمانان خواست خلافت اسلامی را محکوم کنند

اعزام فرستاده ویژه پاپ به عراق

گذارش راهپیمایی های گسترده آشوریها، کلدانیها و سیریانیها در سراسر دنیا

گزارش سفر یک روزه به سلماس

 

 

 

بیشتر بخوانید
 مراسم کلیسایی

 

عید انتقال مریم مقدس به آسمان

مراسم دعا و نیایش مسیحیان اورمیه برای تمام آوارگان موصل

برگذاری عید اپریم مقدس در روستای زوملان ٢٠١٤

اولین یکشنبه تابستان

هفتمین یکشنبه رسولان

ششمین یکشنبه رسولان

مراسم اولین قربانی مقدس و عید توماس رسول / اورمیه ٢٠١٤

جشن پایان ماه حضرت مریم ٢٠١٤

عید انتقال حضرت مریم به آسمان

یکشنبه ششم رستاخیز مسیح

یکشنبه پنجم رستاخیز

 

 

بیشتر بخوانید
   ظهور و معجزات

 

موضع کلیسای کاتولیک در رابطه با الهامات و ظهورات فردی

تاریخچه ظهورات فردی

معجزه شفا یافتن راهبه ژوزفین

معجزه شفا یافتن راهبه جولیان

معجزه شفا یافتن راهبه یوجینیا

معجزه شفا یافتن الیسا سسان

معجزه شفا یافتن یوکیم دیهانت

معجزه شفا یافتن پیر رودر

معجزه شفا یافتن ماری موریو

معجزه شفا یافتن مادلین ریزان

معجزه شفا یافتن جاستین بوهارت

معجزه شفا یافتن کاترین لتاپی

معجزه شفا یافتن لویی بوریت

معجزه شفا یافتن بلیزت کازناو

معجزه شفا یافتن هنری باسکوت

تعالیم کلیسا

 

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٢٥

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٢٤

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٢٣

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٢٢

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٢١

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٢٠ عید پاک

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥١٩

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥١٨

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران 517

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران 516

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران 515

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران 514

بخش دوم ـ فصل سوم ١٥٣ـ ١٩٣

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥١٣

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥١٢

 

 

 

بیشتر بخوانید
   قديسان

 

گوادالوپه و قدیس خوان دیاگو

شهید یعقوب مقطع (قطعه قطعه شده )ا

قدیس استیفان اولين شهيد مسيحيت

قدیس برنادت و شهر لورد

قديس شهيد حضرت پاتريارك شمعون بار صباعي

مادر ترزا و کلکته

قدیس گیورگیس شهید

قدیس شهید سرگیس و بکوس

قدیس دن جوانتی بسکو

 

بیشتر بخوانید
   ويدئو كليپ

 

مصاحبه با کور اسقف بنیامین بیت یادگار

استقبال پاپ بندیکت از پاتریارک جدید کلدانی کاتولیک

انتخاب پاتریارک جدید کلدانی کاتولیک

مصاحبه با پاتریارک اعظم لوئیز رافائیل اول سکو

نمایشنامه خطاکار نجات یافته . توسط شماسان ناردین و آلبرت

بیشتر ببیند
   گالری عکس

 

اردوی بشارت گروه جوانان نور اورمیه ٢٠١٤

مجمع عمومی سالانه خلیفه گری آشوری کلدانی کاتولیک ارومیه

پیک نیک گروه تسبیح در زوملان

مراسم دعا و نیایش برای آوارگان موصل

تظاهرات سراسری در اعتراض به ظلم اعمال شده در حق مسیحیان خاورمیانه

مسافرت یک روزه به سلماس

برگذاری عید قدیس اپریم در زومالان

اردوی یک روزه گروه های کلیسا در ریحان آباد

مراسم اولین قربانی مقدس / اورمیه ٢٠١٤

جشن پایان ماه حضرت مریم

دعای اتحاد کلیساهای اورمیه

مسافرت سفیر واتیکان به اورمیه و سلماس

 

 

بیشتر ببینید