`
Image

Image

Image

Image

  • Slider1
  • slider2
  • slider3
  • slider4
Slider11 slider22 slider33 slider44

 

همانطور که آبی که بر روی دیوار نقاشی شده، قادر به رفع تشنگی نیست، به همان صورت نیز کلامی که
اعمال شخص آن را توجیه نمیکند، قادر به انجام کاری نیست

قدیس اسحاق سریانی

 

  کتاب ها

 

انجیل بارنابا حقیقی یا جعلی؟

کتاب مقدس

عهد جدید

عهد عتیق

کلیسای اولیه رسولان . مرجع . ایران کاتولیک

کلیسای قدیم ایران . مرجع . ایران کاتولیک

تاریخچه کلیسای کاتولیک . مرجع . ایران کاتولیک

تاریخ کلیسای شرق جلد اول . مرجع . ایران کاتولیک

تاریخ کلیسای شرق جلد دوم . مرجع . ایران کاتولیک

بیشتر بخوانید
   متفرقه

 

فریب جذابیت دورویی و ریاکاری نشوید

هیچوقت نباید کسی را محروم کرد

خدمت کردن نه به خدمت گرفتن

فریب عالمان شریعت

دعا برای صلح در خاور میانه

سخنرانی پاپ فرانسیس در ملاقات با مجمع اسقفان کلیسای کلدانی کاتولیک

اهمیت تشخیص رحمت خدا

پیام پاپ فرانسیس به مناسبت روز جهانی انتشار ایمان

تقاضای بخشش پاپ بخاطر لغزشها

 

 

بیشتر بخوانید
 مراسم کلیسایی

 

اعلامیه ٢٥ اکتبر ٢٠١٥

اعلامیه ١١ اکتبر ٢٠١٥

اعلامیه ٤ اکتبر ٢٠١٥

اعلامیه ٢٧ سپتامبر ٢٠١٥

اعلامیه ١٣ سپتامبر ٢٠١٥

اعلامیه ٦ سپتامبر ٢٠١٥

اعلامیه ٢٣ آگوست ٢٠١٥

اعلامیه ١٦ آگوست ٢٠١٥

اعلامیه ٩ آگوست ٢٠١٥

اعلامیه ٢ آگوست ٢٠١٥

اعلامیه ٢٦ جولای ٢٠١٥

اعلامیه ١٩ جولای ٢٠١٥

اعلامیه ٥ جولای ٢٠١٥

 

بیشتر بخوانید
تعالیم کلیسا

 

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٤٠

تعالیم کلیسای کاتولیک قسمت دوم بخش دوم ٢٩٥ - ٣٢٠

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٣٩

تعالیم کلیسای کاتولیک قسمت دوم بخش دوم ٢٧١ -٢٩٤

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٣٨

تعالیم کلیسای کاتولیک قسمت دوم ـ بخش اول ٢٤٧ ـ ٢٧٠

تعالیم کلیسای کاتولیک قسمت دوم ـ بخش اول ٢١٨ ـ ٢٤٦

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٣٧

تعالیم کلیسای کاتولیک بخش دوم ـ فصل سوم ١٩٤ـ ٢١٧

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٣٦

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٣٥

 

 

بیشتر بخوانید
   قديسان

 

قدیس فرانسیس آسیسی

گوادالوپه و قدیس خوان دیاگو

شهید یعقوب مقطع (قطعه قطعه شده )ا

قدیس استیفان اولين شهيد مسيحيت

قدیس برنادت و شهر لورد

قديس شهيد حضرت پاتريارك شمعون بار صباعي

مادر ترزا و کلکته

قدیس گیورگیس شهید

قدیس شهید سرگیس و بکوس

قدیس دن جوانتی بسکو

 

بیشتر بخوانید
   ويدئو كليپ

 

مصاحبه با کور اسقف بنیامین بیت یادگار

استقبال پاپ بندیکت از پاتریارک جدید کلدانی کاتولیک

انتخاب پاتریارک جدید کلدانی کاتولیک

مصاحبه با پاتریارک اعظم لوئیز رافائیل اول سکو

نمایشنامه خطاکار نجات یافته . توسط شماسان ناردین و آلبرت

بیشتر ببیند
   گالری عکس

 

افتتاحیه اجتماع مدیران تبشیری جهان ٢٠١٥ در رم

مراسم روز آخر ماه مریم مقدس ٢٠١٥

قدر دانی پاتریارک لوئیس سکو از خدمات کشیش یوخنا

نوزدهمین سال دعا برای اتحاد کلیسا ها ی اورمیه

ضیافت شام با پاتریارک لوئیس سکو و مار بسیلیوس

ملاقات پاتریارک لوئیس سکو با امام جمعه اورمیه و دیدار از کلیسای ارامنه اورمیه

برگزاری نماز قربانی مقدس توسط پاتریارک لوئیس سکو در کلیسای حضرت مریم اورمیه ٢٠١٥

دیدار پاتریارک لوئیس سکو از سلماس ٢٠١٥

دیدار گروه های فعال کلیسا با پاتریارک مار لوئیس سکو

 

 

 

بیشتر ببینید