يكشنبه اول تقدیس کلیسا

30 اکتبر  2011 مصادف با  8 آبان 1390

  1. امروز یکشنبه بمناسبت سومین روز درگذشت مرحومه استر تمرز در کشور آمریکا، مراسم مجلس ترحیم توسط برادر آن مرحومه آقای هرمز تمرز و سایر بستگان از ساعت 3 الي 6 بعدازظهر در سالن کاتولیکها برگزار خواهد گرديد
  2. روز پنجشنبه 12 آبان ماه بمناسبت چهلمین روز درگذشت مرحومه لینا میناس جمال آباد در کشور آمریکا، مراسم مجلس ترحیم توسط برادر آن مرحومه آقای سرگیز و خانواده و سایر بستگان از ساعت 2:30 الی 5:30 بعدازظهر در سالن کاتولیکها برگزار خواهد گردید.