يكشنبه اول صلیب

19 سپتامبر 2010  مصادف با 28 شهریور

  1. - روز سه شنبه بمناسبت چهلمین روز درگذشت مرحوم شماس رامان یونن، مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده آن مرحوم از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گردید.