يكشنبه اول دنخا

9 ژانويه  2011  مصادف با 19 دي

  1. امروز ساعت 2 بعدازظهر مراسم تشییع و به خاک سپاری مرحومه مری عیشو در کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گردید. مراسم مجلس ترحیم در سالن کاتولیکها خواهد بود. همچنین سومسن روز درگذشت نیز روز سه شنبه توسط خانواده آن مرحومه از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گردید.
  2. روز جمعه 24 دی ماه سالگرد درگذشت مرحوم پطرس یونان سردرود می باشد. خانواده ی آن مرحوم به جای برگزاری مجلس ترحیم و خوردن و آشامیدن مبلغی را به کلیسا اهدا نموده اند.