يكشنبه اول بعد از ميلاد مسيح

30 دسامبر 2012 مصادف با 10 دي 1391

نماز قداس به نيت مرحومين: ژورژ آزاده دل ـ خاتون هرمزی ـ عموجان، جودت، جنی، شمشون ببله بالانجی ـ آقاجان هرمز بالانجی ـ خونه کرم پور ساعتلو ـ اندریاس سرگیزیان خضرآباد ـ اصلی، اسحاق بت اوشانا ـ دانیال اوراهی فقی بیگلو ـ یوآراش بت اسحاق          فقی بیگلو ـ یولیوس صیاد جمال آباد ـ لوئیس میرزا اردشاهی ـ الیشا، فلورا شمس آبادی ـ بلبل ایوب ـ قیطران، ربقه اورشان ـ سرگیز و یوشیه ملکو ـ پطروس، مانی انویه تکیه

 

  1. امروز یکشنبه بمناسبت یادبود درگذشت مرحومه گوزل مبارک آزاد ریحان آباد در کشور ارمنستان، مراسم مجلس ترحیم توسط خانم آغاپیا دختر و بستگان آن مرحومه از ساعت 2:30 الی 5:30 بعدازظهر در سالن کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گردید
  2. روز پنج شنبه 14 دی ماه بمناسبت یادبود درگذشت مرحومه لوئیس میرزا اردشاهی (مجلس آرا) در کشور آمریکا، مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده آن مرحومه از ساعت 3 الی 5:30 بعدازظهر در سالن کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گردید
  3. روز پنج شنبه 14 دی ماه بمناسبت سالگرد درگذشت مرحوم ایلیا ابراهیمی دیزج تکیه، مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده آن مرحوم از ساعت 2:30 الی 5:30 بعدازظهر در سالن کاتولیکها برگزار خواهد گردید
  4. روز دوشنبه 11 دی ماه به مناسبت حلول سال نو میلادی مراسم قداس قربانی مقدس ساعت 11 شب در این کلیسا برگزار خواهد گردید
  5. روز سه شنبه 12 دی ماه به مناسبت عید ختنه عیسی مسیح و آغاز سال 2013 میلادی مراسم قداس قربانی مقدس ساعت 10 صبح در این کلیسا برگزار خواهد گردید
  6. روز یکشنبه آینده 17 دی ماه عید تعمید عیسی مسیح می باشد. نماز قداس قرباني مقدس و تعمید صلیب ساعت 10 صبح در اين كليسا برگزار خواهد گرديد