يكشنبه دوم دنخا

15 ژانويه  2012 مصادف با  25 دي 1390

  1.   امروز یکشنبه بمناسبت چهلمین روز درگذشت مرحوم دانیل اسحق، مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده آن مرحوم از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کاتولیکها برگزار خواهد گردید.
  2. فردا دوشنبه بمناسبت سومین روز درگذشت مرحوم آرداشس آساطوری اردوشاهی، مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده آن مرحوم از ساعت 5/2 الی 5/5 بعدازظهر در سالن کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گردید.
  3. روز پنجشنبه به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرحومه نینه خانم اوسیپ سرگیز آده. خانواده آن مرحومه به جای برگزاری مراسم مجلس ترحیم و خوردن وآشامیدن مبلغی را به خانه سالمندان و مستمندان اهداء نموده اند.