يكشنبه اول دنخا (عید تعمید مسیح )

6 ژانویه 2013  مصادف 17 دی 1391

  1. روز سه شنبه 19 دی ماه بمناسبت سومین روز درگذشت مرحوم لوون سرحاد مرادخان، مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده آن مرحوم از ساعت 2:30 الی 5 بعدازظهر در سالن کلیسای ارامنه برگزار خواهد گردید
  2. روز چهارشنبه 20 دی ماه بمناسبت یادبود درگذشت مرحوم امانوئیل سرگز زارع دیزج تکیه در تهران، مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده های سرگیز زارع و تاریورن از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در آدرس: بلوار شهید باهنر، خیابان 8 شهریور کوچه 12 پلاک 32  برگزار خواهد گردید
  3.  روز شنبه آینده 23 دی ماه بمناسبت سالگرد درگذشت مرحوم آرداشس آساطوری اردوشاهی، مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده آن مرحوم از ساعت 2:30 الی 5:30 بعدازظهر در سالن کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گردید
  4. روز يكشنبه آينده 24 دي ماه عيد مار اسطيفانوس اولين شهيد مسيحيت و عید شماسان مي باشد.  نماز قداس قرباني مقدس ساعت 10 صبح در اين كليسا برگزار خواهد گرديد