يكشنبه اول تقديس كليسا

31 اکتبر 2010  مصادف با 9 آبان

  1. امروز يكشنبه بمناسبت سومین درگذشت مرحوم پیره بارانو در کشور سوئد، مراسم مجلس ترحيم توسط آقای داریاوش و خانم السی بابائی از ساعت 3  بعدازظهر در آدرس:  خیابان شهید امینی کوچه گرجی پلاک 16  برگزار خواهد گردید.
  2. روز پنج شنبه آينده 13 آبان ماه بمناسبت سالگرد درگذشت مرحومه نادا تمرز ،  مراسم مجلس ترحيم توسط خانواده آن مرحومه از ساعت 3 الي 6 بعدازظهر در سالن كاتوليكها برگزار خواهد گرديد.