يكشنبه اول روزه

10 فوریه  2013 مصادف با 22 بهمن 1391

نماز قدّاس به نیت مرحومين: سرگیز میناس جمال آباد ـ پطروس انویه ـ جانی، مارتا خاوه ـ الشوه، لیلی، جانی ورده ـ سرگیز ملکو ـ ایوان عیسی ـ گولیت ببو ـ شلیمون مرادخان ـ آنا یوخاطس ـ ستیو گنجی .

 

  1.  امروز یکشنبه مراسم تشییع و به خاک سپاری مرحوم سرگیز عزیزیان (ریحان آباد) ساعت 2 بعدازظهر در کلیسای ارامنه برگزار خواهد گردید و مجلس ترحیم در سالن کاتولیکها خواهد بود. روز سه شنبه نیز به مناسبت سومین روز درگذشت، مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده آن مرحوم از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کاتولیکها برگزار خواهد گردید.
  2.  امروز یکشنبه به مناسبت سومین روز درگذشت مرحومه آلماس شمعونی تازه کندی در کشور آمریکا، مراسم مجلس ترحیم توسط آقای یوئیل و خانواده مرحوم شموئیل شمعونی از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گردید.
  3.  روز پنج شنبه 26 بهمن ماه بمناسبت چهلمین روز درگذشت مرحومین لون مرادخان و گارنیک اسحاق، مراسم مجلس ترحیم توسط خانم کاردلیا مرادخان از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کلیسای ارامنه برگزار خواهد گردید.
  4. فردا دوشنبه شروع پنجاه روزه بوده و روزه تا ظهر و پرهيز از گوشت و چربي (حیوانی) خواهد بود. همچنين تمام اين هفته پرهيز از گوشت مي باشد. و نيز روزهاي چهارشنبه و جمعه در تمام پنجاه روزه پرهيز از گوشت مي باشد.
  5.  در ايام پنجاه روز هر جمعه مراسم دعاي سوباعا و راه صليب ساعت 4 بعدازظهر در اين كليسا برگزار خواهد گرديد.
  6. به اطلاع كليه ايمانداران عزيز مي رساند كه در هفته اوّل و هفته آخر روزه و همچنين روزهاي چهارشنبه و جمعه در مدت پنجاه روز هيچگونه مراسم عقد نامزدي و ازدواج برگزار نخواهد گرديد.