يكشنبه اول موسي

17 اكتبر 2010  مصادف با  25 مهر

  1. امروز یکشنبه 25 مهر ماه بمناسبت درگذشت مرحومه بلندینه یوسف پور در کشور آلمان، مراسم مجلس ترحيم  توسط برادر آن مرحومه آقای سیروژا از ساعت 2:30 الي 5  بعدازظهر در سالن مارگیورگیز سنگر برگزار خواهد گرديد.
  2. امروز یکشنبه 25 مهر ماه به مناسبت سومین روز درگذشت مرحوم امانوئیل دانیال نازلو، مراسم مجلس ترحيم توسط خانواده آن مرحوم از ساعت 3 الي 6 بعدازظهر در سالن كلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گرديد.
  3. امروز یکشنبه 25 مهر ماه بمناسبت سالگرد درگذشت مرحوم بنیامین آزاد سارالانی، مراسم مجلس ترحيم توسط خانواده آن مرحوم از ساعت 3:30 بعدازظهر در آدرس : شهرک فرهنگیان ، روبروی پارک فرهنگ کوی طالب قصاب ، 8 متری بن بست ، سمت چپ پلاک 13 برگزار خواهد گرديد.