يكشنبه اول تابستان (عید نوسردیل)

15 جولای  2012 مصادف با  25 تیر 1391

  1. فردا دوشنبه 26 تیر ماه بمناسبت درگذشت مرحوم شمشون عالو اردشاهی در کشور آمریکا، مراسم مجلس ترحیم توسط برادر آن مرحوم آقای اشماعیل عالو از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گردید.