يكشنبه اول روزه

1- امروز يكشنبه 25 بهمن ماه بمناسبت درگذشت مرحوم شموئيل بابائي ميرشكارلو در كشور آمريكا، مراسم مجلس ترحيم توسط خواهران و بستگان آن مرحوم از ساعت 3 الي 6 بعدازظهر در سالن كاتوليكها برگزار خواهد گرديد.

2- فردا دوشنبه شروع پنجاه روزه بوده و روزه تا ظهر و پرهيز از گوشت و چربي (كل مواد حيواني) خواهد بود. همچنين تمام اين هفته پرهيز از گوشت مي باشد. و نيز روزهاي چهارشنبه و جمعه در تمام پنجاه روزه پرهيز از گوشت مي باشد.

3- در ايام پنجاه روز هر جمعه مراسم دعاي سوباعا و راه صليب ساعت 4 بعدازظهر در اين كليسا برگزار خواهد گرديد.

4- به اطلاع كليه ايمانداران عزيز مي رساند كه در هفته اوّل و هفته آخر روزه و همچنين روزهاي چهارشنبه و جمعه در مدت پنجاه روزه هيچگونه مراسم عقد نامزدي و ازدواج برگزار نخواهد گرديد.