يكشنبه دوم موسی

24 اکتبر 2010 مصادف با 2 آبان

  1. امروز یکشنبه 2 آبان ماه بمناسبت سالگرد درگذشت مرحومه آنژل یوخنه آزاد، مراسم مجلس ترحيم توسط خانواده آن مرحومه از ساعت 3  الی 6  بعدازظهر در سالن کاتولیکها برگزار خواهد گرديد.
  2. روز شنبه آینده 8 آبان ماه بمناسبت چهلمین روز درگذشت مرحوم کوروش یوماران، مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده آن مرحوم از ساعت 2:30  الی 5:30  بعدازظهر در سالن کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گرديد.  
  3. انجمن بانوان کلیسای کاتولیک (بانوان رحمت ) اعلام می دارد که از روز چهارشنبه 5 آبان ماه فعالیت خود را آغاز خواهند نمود.