يكشنبه دوم  ایلیا

25 سپتامبر  2011 مصادف با  3 مهر 1390

  1. امروز ساعت 2 بعد از ظهر مراسم تشییع و به خاک سپاری مرحومه استر بت اوشانا  در این کلیسا برگزار خواهد شد ومراسم مجلس ترحیم و سوم بعد از خاکسپاری در سالن کلیسای حضرت مریم  برگزار خواهد
  2. به مناسبت درگذشت  مرحومه السی ادی ساعتلو در امریکا مجلس ترحیم از طرف آقای یوسف نجاریان واقای نینوس هرمز در سالن کاتولیکهای ارومیه از ساعت 3 الی  6 بعد از ظهر برگزار خواهد شد
  3. به مناسبت  درگذشت مرحوم رابی باباجان تمرز کلوپ آشور وابسته به انجمن آشوریهای ارومیه وحومه مجلس یادبود  در روز دوشنبه 4 مهر از ساعت 3 الی 6 بعد از ظهر در سالن کلیسای حضرت مریم  برگزار خواهد کرد.