يكشنبه دوم تابستان

7 آگوست  2011  مصادف  16 مرداد 1390
  1. فردا دوشنبه 17 مرداد ماه بمناسبت سالگرد درگذشت مرحوم شماس رامان یونن، مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده آن مرحوم از ساعت 3 الي 6 بعدازظهر در سالن کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گرديد.
  2. فردا دوشنبه 17 مرداد ماه بمناسبت درگذشت مرحوم یوئیل یعقوب در کشور استرالیا، مراسم مجلس ترحیم توسط خاله آن مرحوم خانم لیدا و خانواده از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کاتولیکها برگزار خواهد گردید.
  3. روز جمعه 21 مرداد ماه بمناسبت سالگرد درگذشت مرحوم عزیز یونان تکیه اردشاهی و همچنین سومین روز درگذشت مرحومه اسیت فرزند اوراهیم دیزج تکیه در کشور آمریکا، مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده مرحومین از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گردید.
  4. روز شنبه آینده 22 مرداد ماه بمناسبت چهلمین روز درگذشت مرحومه شوشن دانوخ، مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده و بستگان آن مرحومه از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کاتولیکها برگزار خواهد گردید.