يكشنبه دوم سوبارا

4 دسامبر 2011 مصادف با  13 آذر 1390

  1. امروز یکشنبه مراسم تشییع و به خاک سپاری مرحوم جمس یادگار آده ساعت 2 بعدازظهر در کلیسای انجیلی برگزار خواهد گردید و مجلس ترحیم در سالن کاتولیکها خواهد بود. سومین روز در گذشت مرحوم نیز توسط خانواده روز سه شنبه 15 آذر ماه در سالن کلیسای حضرت مریم از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر بر گزار خواهد گردید
  2. روز چهارشنبه 16 آذر ماه به مناسبت درگذشت مرحومه پلارس یونان زاده سپرغان در کشور آمریکا، مراسم مجلس ترحيم توسط خواهر آن مرحومه خانم ناناجان از ساعت 3 الي 6 بعدازظهر در سالن کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گرديد.
  3. بمناسبت درگذشت مرحوم اسحق نظر آده در کشور آمریکا، خواهر آن مرحوم خانم ترزیا بجای برگزاری مراسم مجلس ترحیم و خوردن و آشامیدن مبلغی را به خانه سالمندان اهدا نموده اند