يكشنبه دوم صلیب

26 سپتامبر 2010  مصادف با 4 مهر

  1. امروز یکشنبه بمناسبت سالگرد درگذشت مرحوم ناردین مامکو سپرغان، مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده آن مرحوم از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کاتولیکها برگزار خواهد گردید.
  2. فردا دوشنبه 5 مهر ماه بمناسبت درگذشت مرحوم شمشون مرادخان در کشور آمریکا، مراسم مجلس ترحیم توسط پسر آن مرحوم آقای آتور مرادخان از ساعت 3 الی 5:30 بعدازظهر در سالن کاتولیکها برگزار خواهد گردید.