یکشنبه دوم رستاخيز مسيح (يكشنبه نو)

15 آوريل 2012  مصادف با  28 فروردين 1391

  1. فردا دوشنبه 28 فروردین ماه بمناسبت درگذشت مرحومه کلودت الخاص در تهران، مراسم مجلس ترحیم توسط آقای اپریم الخاص و بستگان آن مرحومه از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کاتولیکها برگزار خواهد گردید.
  2. فردا دوشنبه 28 فروردین ماه بمناسبت درگذشت مرحوم اوراهیم ببله خانشان در کشور استرالیا، مراسم مجلس ترحیم توسط شماس ادوین ببله و بستگان آن مرحوم از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گردید