يكشنبه دوم تقدیس کلیسا

6 نوامبر 2011 مصادف با 15 آبان 1390

  1. روز جمعه 20 آبان ماه بمناسبت چهلمین روز درگذشت مرحومه زینه داود پوریان شیرآباد، مراسم مجلس ترحیم توسط پسر آن مرحومه آقای وازگن فرهادیان و خانواده از ساعت 3 الي 6 بعدازظهر در سالن کاتولیکها برگزار خواهد گرديد.
  2. روز جمعه 20 آبان ماه بمناسبت درگذشت مرحومه سیرانوش آوانسیان در تهران، مراسم مجلس ترحیم توسط برادر آن مرحومه آقای سورن و خانم ژانت از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در منزل شخصی به آدرس: بلوار باهنرـ خیابان وکیلی ـ کوچه کاوه ـ بن بست بهار ـ دست چپ پلاک 69 برگزار خواهد گردید.