يكشنبه دوم روزه

26 فوریه  2012 مصادف با 7 اسفند 1390
  1.  امروز یکشنبه بمناسبت درگذشت مرحوم نریمان سرمستی دربرودی در تهران، مراسم مجلس ترحیم توسط برادرزادگان و بستگان آن مرحوم از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گردید.
  2. روز شنبه آینده 13 اسفند ماه به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرحومه سدا الکسانی، مراسم مجلس ترحیم توسط فرزندان آن مرحومه از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کلیسای ارامنه برگزار خواهد گردید.