يكشنبه دوم تقديس كليسا

7 نوامبر 2010 مصادف با  16 آبان

  1. فردا دوشنبه 17 آبان ماه به مناسبت درگذشت مرحوم ویلیام یوحنا در كشور آمريكا، مراسم مجلس ترحيم توسط پسر و دختر آن مرحوم آقای یوسف و خانم دزی از ساعت 3 الي 6 بعدازظهر در سالن كلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گرديد.
  2. روز سه شنبه 18 آبان ماه بمناسبت سالگرد درگذشت مرحوم نتنیئل اورشان، مراسم مجلس ترحيم توسط خانواده آن مرحوم از ساعت 3 الي 6 بعدازظهر در سالن كليساي مار گیورگیس سنگر برگزار خواهد گرديد.
  3. روز پنج شنبه 20 آبان ماه بمناسبت چهلمین روز درگذشت مرحوم یونس اصلان، مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده آن مرحوم از ساعت     2:30 الی 5:30  بعدازظهر در سالن کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گردید.