يكشنبه  دوم  تقدیس کلیسا

11 نوامبر 2012  مصادف با 21 آبان 1391

نماز قدّاس به نیت مرحومین:یولیوس اصلان ـ ببو میرزا زاده ـ فریدون بدرویان ـ الیشا فلورا ـ میشائیل، خنا شمس آبادی ـ بلبل ایوب ـ سرگون اسحاق ـ دانین یوسف.

 

  1. روز سه شنبه به مناسبت سالگرد درگذشت مرحوم ویلسون پور عبدی دیزج تکیه مراسم مجلس نرحیم توسط خانواده آن مرحوم از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گردید..
  2. گروه جوانان نور اعلام می دارد که این گروه روزهای جمعه از ساعت 10 الی 1 بعدازظهر دایر خواهد گردید