یکشنبه دوم رستاخيز مسيح (يكشنبه نو)

11 آوريل 2010 مصادف با 22 فروردين 1389

1- امروز يكشنبه ساعت 2 بعدازظهر مراسم تشييع و به خاك سپاري مرحوم نريمان بجان قراگوز در كليساي كاتوليك برگزار خواهد گرديد. مجلس ترحيم در سالن همان كليسا خواهد بود. و همينطور سومين روز درگذشت آن مرحوم روز سه شنبه 24 فروردين ماه از ساعت 3 الي 5:30 بعدازظهر در همان سالن كليساي نام برده توسط خانواده آن مرحوم برگزار خواهد گرديد.

2- امروز يكشنبه ساعت 2 بعدازظهر مراسم تشييع و به خاك سپاري مرحوم سانخو بنيامين آده در كليساي انجيلي برگزار خواهد گرديد. مجلس ترحيم در سالن همان كليسا خواهد بود. و همينطور سومين روز درگذشت آن مرحوم روز سه شنبه 24 فروردين ماه از ساعت 3 الي 5:30 بعدازظهر در سالن كليساي حضرت مريم توسط خانواده آن مرحوم برگزار خواهد گرديد.

3- روز چهارشنبه 25 فروردين ماه  بمناسبت سالگرد درگذشت مرحوم انويه پور انويه ديزج تكيه، مراسم مجلس ترحيم توسط خانواده آن مرحوم از ساعت 3 الي 6 بعدازظهر در سالن كليساي حضرت مريم برگزار خواهد گرديد.  

4- روز پنج شنبه 26 فروردين ماه بمناسبت چهلمين روز درگذشت مرحومه بلبل اودا ، مراسم مجلس ترحيم توسط خانواده آن مرحومه از ساعت 3 الي 6 بعدازظهر در سالن كليساي حضرت مريم برگزار خواهد گرديد.