يكشنبه دوم بعد از ميلاد مسيح

3 ژانويه 2010 مصادف با  13 دي

  • روز دوشنبه  14 دي ماه به مناسبت هفتمين روز درگذشت مرحومه آرشالوس عزيزيان ، مراسم مجلس ترحيم  توسط خانواده آن مرحوم از ساعت 2:30 الي 5:30  بعدازظهر در سالن كليساي ارامنه برگزار خواهد گرديد.
  • روز چهار شنبه 16 دي ماه برابر با 6  ژانويه عيد تعميد عيسي مسيح مي باشد. نماز قداس قرباني مقدس و مراسم تعميد صليب ساعت 10 صبح در اين كليسا برگزار خواهد گرديد. 
  • روز پنج شنبه 17 دي ماه سالگرد درگذشت مرحوم يوئيل شموئيليان بابرودي است. خانواده آن مرحوم به جاي برگزاري مراسم مجلس ترحيم مبلغي را به كليسا اهدا فرموده اند.
  • روز جمعه 18 دي ماه بمناسبت چهلمين روز درگذشت مرحوم بوغوس گريگور، مراسم مجلس ترحيم توسط خانواده آن مرحوم از ساعت 2:30 الي 5:30 بعدازظهر در سالن كليساي ارامنه برگزار خواهد گرديد.
  • روز يكشنبه آينده 20 دي ماه عيد مار استيفانوس اولين شهيد مسيحيت و روز شماسها مي باشد.  نماز قداس قرباني مقدس ساعت 10 صبح در اين كليسا برگزار خواهد گرديد.