يكشنبه سوم رسولان

10 ژوئن 2012  مصادف با 21 خرداد 1391

امروز ساعت 2 بعدازظهر مراسم تشییع و به خاک سپاری مرحومه اسیت بیت زایا گلپاشین در کلیسای انجیلی برگزار خواهد گردید مراسم مجلس ترحیم در سالن همان کلیسا برگزار خواهد گردید و نیز سه شنبه سومین روز درگذشت توسط خانواده آن مرحومه از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گردید.