يكشنبه سوم تابستان

14 آگوست  2011  مصادف با  23 مرداد 1390
  1. امروز یکشنبه بمناسبت سومین روز درگذشت مرحومه ژانت برخوسیر، مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده و بستگان آن مرحومه از ساعت 3 الي 6 بعدازظهر در سالن کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گرديد.
  2. امروز یکشنبه بمناسبت سالگرد درگذشت مرحومه آلبرتین داود در کشور کانادا، مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده آن مرحومه از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کاتولیکها برگزار خواهد گردید
  3. - فردا دوشنبه 24 مرداد ماه عید انتقال حضرت مریم به آسمان می باشد. مراسم نماز قداس قربانی مقدس ساعت 10 صبح در این کلیسا و همچنین در روستاهای گویلان، قراگوز و سلماس برگزار خواهد گردید.
  4. روز چهارشنبه 26 مرداد ماه بمناسبت درگذشت مرحوم ناردین عیسوی تازه کند در کشور استرالیا، مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده های لطیفی و کریمی از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گردید
  5. روز پنج شنبه 27 مرداد ماه بمناسبت سالگرد درگذشت مرحومه پنه اصلانی علی آبادی، مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده آن مرحومه از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کلیسای انجیلی برگزار خواهد گردید.