يكشنبه سوم سوبارا

11 دسامبر 2011  مصادف با  20 آذر 1390

  1. فردا دوشنبه 21 آذر ماه بمناسبت سومین روز درگذشت مرحومه نینه خانم اوسیپ سرگیز آده، مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده آن مرحومه از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کاتولیکها برگزار خواهد گردید.
  2. فردا دوشنبه 21 آذر ماه بمناسبت سومین روز درگذشت مرحوم میلیس میرزائی تازه کند، مراسم مجلس ترحيم توسط خانواده آن مرحوم از ساعت 3 الي 6 بعدازظهر در سالن کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گرديد.