يكشنبه سوم دنخا

22 ژانويه 2012  مصادف با  2 بهمن 1390

 

  1. امروز یکشنبه بمناسبت سالگرد درگذشت مرحومه مارینا تجدد، مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده آن مرحومه از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کاتولیکها برگزار خواهد گردید.
  2.  روز سه شنبه 4 بهمن ماه بمناسبت درگذشت مرحوم جانی یادگار شیرآباد، مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده کانون و کشیش ایلیا یادگار از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کلیسای انجیلی برگزار خواهد گردید.