یکشنبه سوم رستاخيز مسيح

22 آوريل 2012  مصادف با  3 اردیبهشت 1391
  1. فردا دوشنبه 4 اردیبهشت ماه بمناسبت سالگرد درگذشت مرحوم منشی قوسطا وزیرآباد، مراسم مجلس ترحیم توسط آقای یوبرت قوسطا از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در آدرس: خانه های سازمانی شیخ شلتوت بلوک 1 طبقه سوم برگزار خواهد گردید.
  2. روز چهارشنبه 6 اردیبهشت ماه بمناسبت چهلمین روز درگذشت مرحوم شموعیل شینو علی کومی، مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده آن مرحوم از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گردید.