يكشنبه سوم ایلیا

2  اکتبر  2011 مصادف با 10 مهر 1390

  1.  امروز يكشنبه ساعت 2 بعدازظهر مراسم به خاك سپاري مرحومه زینه داودپوریان شیرآباد در كليساي كاتوليك برگزار خواهد گرديد. مجلس ترحيم در سالن همان كليسا خواهد بود. و همينطور سومين روز درگذشت آن مرحومه روز سه شنبه 12 مهر ماه از ساعت 3 الي 6  بعدازظهر در همان سالن كليساي نام برده توسط خانواده آن مرحومه برگزار خواهد گرديد
  2. فردا دوشنبه 11 مهر ماه ساعت 2 بعدازظهر مراسم به خاک سپاری مرحومه خمی (مادلن) زایا چهاربخش در کلیسای کاتولیک برگزار خواهد گردید. مراسم مجلس ترحیم و همینطور سومین روز مرحومه همان روز توسط خانواده آن مرحومه از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کاتولیکها برگزار خواهد گردید.   
  3. روز سه شنبه 12 مهر ماه بمناسبت سالگرد درگذشت مرحوم یولیوس اصلان شمس حاجیان، مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده آن مرحوم از ساعت 2 الی 5 بعدازظهر در سالن کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گردید.