يكشنبه سوم روزه

24 فوریه 2013 مصادف  6 اسفند 1391

نماز قدّاس به نیت مرحومين: یوسف، وانسنیا، اپریم، امانوئیل، آنژل، نمرود خشیلو ـ مانیا کلدانی ـ جانی، یوعش، لی لی ورده زومالان ـ ایوان عیسی ـ گولیت، ویکتوریا بابه آمرودآغاج ـ ناناجان باباخان ـ اویملک، فردریک یونان قراگوز ـ یوعو، عمه، پیره، لیزا هرمزی ـ اوشانا، وردی، به به بجان للهام ـ آمنیا انویه للهام ـ ایوان بت شهباز شیرآباد ـ ستیو گنجی ـ آنا، شلیمون، شمشون مرادخان ـ سرگیز ملکو ـ شمعون، شمشون، شوشن یوخاتاز ـ باباجان، الشوه، یوخنه، مارتا خاوه ـ انویه، گوزل، الشوه انویه قره آغاج ـ پطروس بنیامین ـ ویلیام داودی ـ استر بدل زومالان ـ نریمان سرمستی ـ جنی، جمس قالدی ـ نادا تمرز .

 

  1. روز پنج شنبه 10 اسفند ماه بمناسبت چهلمین روز درگذشت مرحومین باتشوا مسیحی و شلیمون انویه، مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده آن مرحومین از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گردید
  2. به اطلاع كليه ايمانداران عزيز مي رساند كه بانوان كليساي كاتوليك (گروه خیاطی) به مناسبت وسط روزه جشن (پالو) را تدارك ديده اند، كه یکشنبه آینده 13 اسفند ماه از ساعت 3 الی 7  بعدازظهر در سالن كاتوليك ها برگزار خواهد گرديد. لذا از عموم جهت شركت در اين جشن دعوت به عمل مي آيد