يكشنبه سوم تقديس كليسا

14 نوامبر 2010 مصادف با  23 آبان
  1. امروز یکشنبه 23 آبان ماه ساعت 2 بعدازظهر مراسم تشییع و بخاکسپاری مرحومه لوسی نجاریان ساعتلو در کلیسای کاتولیک خواهد بود و مراسم مجلس ترحیم در سالن کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گردید. و همچنین سومین روز آن مرحومه روز     سه شنبه 25 آبان ماه توسط خانواده آن مرحومه از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کاتولیکها برگزار خواهد گردید.
  2.  امروز یکشنبه 23 آبان ماه به مناسبت سومین روز درگذشت مرحوم ایدن دلیر در كشور استرالیا، مراسم مجلس ترحيم توسط خانم اگنس و آقای رابی سرگون سلیمان از ساعت 3 الي 6 بعدازظهر در سالن کاتولیکها برگزار خواهد گرديد.
  3. روز سه شنبه 25 آبان ماه بمناسبت چهلمین روز درگذشت مرحومه گل عنبر آواکیان بالانجی، مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده های مرادیانس و آواکیان از ساعت 3 الی 6  بعدازظهر در سالن کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گردید.
  4. روز جمعه 28 آبان ماه بمناسبت سالگرد درگذشت مرحوم خونه جبرئیلی ساعتلو، مراسم مجلس ترحیم توسط فرزندان آن مرحوم آقای هرمز و مارگرت از ساعت 3 الی 5:30 بعدازظهر در سالن کلیسای انجیلی برگزار خواهد گردید.