يكشنبه سوم روزه

4 مارس  2012 مصادف با 14 اسفند 1390
  1.  فردا دوشنبه بمناسبت چهلمین روز درگذشت مرحومه کریستینه هرمز، مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده آن مرحومه از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کلیسای ارامنه برگزار خواهد گردید.
  2.  روز شنبه آینده 20 اسفند ماه به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرحومه لیلی داودپیر انهر، خانواده آن مرحومه بجای برگزاری مراسم مجلس ترحیم و خوردن و آشامیدن مبلغی را به خانه سالمندان و کلیسا اهدا    نموده اند.
  3.  روز شنبه آینده 20 اسفند ماه بمناسبت چهلمین روز درگذشت مرحوم آمانوئیل آغاسی، خانواده آن مرحوم بجای برگزاری مراسم مجلس ترحیم مبلغی را به خانه سالمندان اهدا نموده اند.