يكشنبه سوم رسولان

26 ژوئن  2011   مصادف با  5 تیر 1390

  1.     امروز یکشنبه بمناسبت درگذشت مرحوم باباجان سلیمان در کشور آمریکا، مراسم مجلس ترحیم توسط برادر آن      مرحوم آقای سرگون و خانواده از ساعت 3 الي 6 بعدازظهر در سالن کاتولیکها برگزار خواهد گرديد
  2. روز جمعه آينده 10 تیر ماه عيد قلب مقدس عيسي مي باشد كه به يكشنبه آينده موكول مي گردد.