يكشنبه چهارم بعد از رستاخیز مسیح

15 می 2011   ـ  25 اردیبهشت 1390

  1. امروز يكشنبه ساعت 2 بعدازظهر مراسم تشييع و به خاك سپاري مرحومه ژولیت فاروخیانس در كليساي كاتوليك برگزار خواهد گرديد. مجلس ترحيم در سالن همان كليسا خواهد بود. و همينطور سومين روز درگذشت آن مرحومه روز سه شنبه 27 اردیبهشت ماه از ساعت 3 الي 6  بعدازظهر در همان سالن كليساي نام برده توسط خانواده آن مرحوم برگزار خواهد گرديد.
  2.  امروز یکشنبه چهلمین روز درگذشت مرحومه دزی شهباز (مرادخان) می باشد. آقای جانی مرادخان بجای برگزاری مراسم مجلس ترحیم مبلغی را برای مسکینان به کلیسا اهدا نموده اند.
  3.  فردا دوشنبه بمناسبت سالگرد درگذشت مرحوم به به اتو وزیر آباد ، مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده آن مرحوم از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گردید.
  4.  روز پنج شنبه 29 اردیبهشت ماه بمناسبت درگذشت مرحومه مارال قشه یوخنه در تهران، مراسم مجلس ترحیم توسط فرزندان آن مرحومه از ساعت 3 الی 6 بعد ازظهر در سالن کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گردید.
  5.  روز جمعه 30 اردیبهشت ماه بمناسبت چهلمین روز درگذشت مرحوم الیشا یونن، مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده آن مرحوم از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گردید