يكشنبه چهارم رسولان

17 ژوئن 2012  مصادف با 28 خرداد 1391

امروز یکشنبه سومین روز درگذشت مرحوم باباجان شمعونی می باشد مراسم مجلس ترحیم در سالن کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گردید

فردا دوشنبه ساعت 2 بعدازظهر مراسم تشییع و به خاک سپاری مرحومه هیلینه خوشابه در کلیسای حضرت مریم کاتولیک برگزار خواهد گردید. مراسم مجلس ترحیم در سالت کاتولیکها خواهد بود بود و سومین روز درگذشت نیز روز چهارشنبه در همان سالن برگزار خواهد گردید