يكشنبه چهارم سوبارا

18 دسامبر 2011  مصادف با 27 آذر 1390

  1. امروز یکشنبه بمناسبت چهلمین روز درگذشت مرحوم روبن غذریانس، مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده آن مرحوم از ساعت 3 الی 5  بعدازظهر در سالن کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گردید.
  2. روز سه شنبه 29 آذر ماه بمناسبت چهلمین روز درگذشت مرحوم ویلسون پورعبدی دیزج تکیه، مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده آن مرحوم از ساعت 3 الی 5 بعدازظهر در سالن کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گردید.
  3. روز جمعه 2 دي ماه روزه عيد ميلاد بوده و پرهيز از گوشت مي باشد
  4. روز شنبه 3 دي ماه ساعت 6 بعدازظهر مراسم دعاي عصر عيد ميلاد و ساعت 6:30  مراسم نماز قداس شب عيد در اين كليسا برگزار خواهد گرديد
  5. روز یکشنبه 4 دي ماه عيد تولد منجي عالم خداوند عيسي مسيح مي باشد. مراسم نماز قداس قربانی مقدس ساعت 10 صبح در اين كليسا برگزار خواهد گرديد.