يكشنبه چهارم صلیب

10 اکتبر 2010  مصادف با 18 مهر

  1. امروز یکشنبه بمناسبت سالگرد درگذشت مرحومه ویکتوریا قوچالی، مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده آن مرحومه از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گردید.
  2. روز شنبه آینده 24 مهر ماه بمناسبت چهلمین روز درگذشت مرحوم ولسون گلیانا در کشور آمریکا، مراسم مجلس ترحیم توسط آقایان گلیاد و ولیام بنیامین و خانم اسیت گلیانا از ساعت 3 الی 6  بعدازظهر در سالن کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گردید.