يكشنبه چهارم دنخا

30 ژانويه  2011 مصادف با 10 بهمن

  1. امروز یکشنبه بمناسبت سومین روز درگذشت مرحوم نوتن باغدانوس آده در کشور آمریکا، مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده و بستگان آن مرحوم از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گردید.
  2. فردا دوشنبه 11 بهمن ماه بمناسبت درگذشت مرحوم اویتر کرم پور در کشور استرالیا، مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده های کرم پور، الخاص، یونان، اصلانی از ساعت 2:30 الی 5:30 بعدازظهر در سالن کاتولیکها برگزار خواهد گردید.
  3. فردا دوشنبه مراسم تشییع و به خاک سپاری مرحوم رامئیل اسحق چهره گشا ساعت 2 بعدازظهر در کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گردید. مراسم مجلس ترحیم در سالن همان کلیسا خواهد بود. روز چهارشنبه نیز به مناسبت سومین روز درگذشت ، مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده آن مرحوم در سالن کلیسای نامبرده از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر برگزار خواهد گردید.
  4. روز پنج شنبه چهلمین روز درگذشت مرحومه نجیبه یوحنا می باشد مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده آن مرحومه از ساعت 2:30 الی 5:30 در سالن کاتولیکها برگزار خواهد گردید.