يكشنبه چهارم تابستان

5 آگوست  2012 مصادف با  15 مرداد 1391

  1. روز دوشنبه 16 مرداد سومین روز درگذشت مرحوم یوعو شهباز می باشد مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده آن مرحوم از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گردید.