يكشنبه چهارم  تقدیس کلیسا

25 نوامبر 2012 مصادف با 5 آذر 1391

نماز قدّاس به نیت مرحومین:شلیمون یوسف ـ للی داود پیره انهر ـ ننو روئیل ساعتلو ـ اویتر نظری.

 

  1. روز پنجشنبه به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرحوم شلیمون یوسف خانواده آن مرحوم به جای برگزاری مراسم مجلس ترحیم مبلغی را به کلیسا اهدا نموده اند
  2. انجمن آشوریان ارومیه و حومه اعلام می دارد که روز یکشنبه 12  آذر مجمع عمومی فوق العاده ساعت 5 بعدازظهر در سالن اجتماعات آن انجمن برگزار خواهد گردید.
  3. روز جمعه آینده بازار کریستمس کلیسای کاتولیک از ساعت 11 صبح در محل سالن اجتماعات کاتولیک برگزار خواهد گردید