يكشنبه چهارم روزه

3 مارس 2013  مصادف با  13 اسفند 1391

نماز قدّاس به نیت مرحومين: کشیشان مرحوم این خلیفه گری ـ جودت رشیدزاده

 

  1. امروز یکشنبه بمناسبت یادبود درگذشت مرحوم روئیل مسیح در کشور آمریکا، مراسم مجلس ترحیم توسط دختر آن مرحوم خانم ژاکلین و خانواده یونن از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گردید.
  2. به اطلاع كليه ايمانداران عزيز مي رساند كه بانوان كليساي كاتوليك (گروه خیاطی) به مناسبت وسط روزه جشن (پالو) را تدارك ديده اند، كه امروز یکشنبه از ساعت 3 الی 7  بعدازظهر در سالن كاتوليك ها برگزار خواهد گرديد. لذا از عموم جهت شركت در اين جشن دعوت به عمل مي آيد
  3. روز پنج شنبه 17 اسفند ماه بمناسبت یادبود درگذشت مرحومه جودت رشیدزاده در کشور آمریکا، مراسم مجلس ترحیم توسط فرزندان آن مرحومه از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گردید
  4.  روز جمعه 18 اسفند ماه بمناسبت یادبود درگذشت مرحومه نرگس صیاد نژاد، مراسم مجلس ترحیم توسط فرزندان آن مرحومه از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کاتولیکها برگزار خواهد گردید.