يكشنبه چهارم روزه

27 مارس 2011  مصادف با  7 فروردین
  1. امروز یکشنبه بمناسبت درگذشت مرحومه کلارا عیوض زاده ینگیجه در کشور آمریکا، مراسم مجلس ترحیم توسط برادر شوهر آن مرحومه آقای پیوس شمعون ینگیجه و خانواده از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کاتولیکها برگزار خواهد گردید.
  2. روز جمعه 12 فروردین ماه بمناسبت چهلمین روز درگذشت مرحوم پطرس انویه تکیه، مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده آن مرحوم از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کاتولیکها برگزار خواهد گردید.