يكشنبه پنجم تابستان

8 آگوست 2010 مصادف با  17 مرداد 1389

  1. امروز یکشنبه 17 مرداد ماه مراسم تشییع و به خاکسپاری مرحوم رامان یونن ساعت 2 بعدازظهر در کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گردید. مجلس ترحیم همان روز در سالن کاتولیکها خواهد بود. و همچنین سومین روز درگذشت آن مرحوم روز سه شنبه از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کاتولیکها برگزار خواهد گردید.
  2. روز سه شنبه 19 مرداد ماه بمناسبت درگذشت مرحومه سیران پولیسی اردوشاهی در کشور آمریکا، مراسم مجلس ترحيم توسط دختر آن مرحومه خانم برلیان و داماد آن مرحومه آقای هنری از ساعت 4 بعدازظهر در منزل شخصي واقع در روستای قزل عاشق برگزار خواهد گرديد.
  3. روز شنبه آینده 23 مرداد ماه روزه حضرت مریم و پرهیز از گوشت خواهد بود.
  4. روز یکشنبه آینده 24 مرداد ماه عید انتقال حضرت مریم به آسمان است. مراسم نماز قداس قربانی مقدس ساعت 10 صبح در این کلیسا برگزار خواهد گردید. و همچنین در همان روز مراسم قداس قربانی مقدس در روستاها نیز برگزار خواهد گردید.