يكشنبه پنجم روزه

14 مارس 2010  مصادف با  23 اسفند

1- امروز يكشنبه بمناسبت درگذشت مرحوم شموئيل هرمزي در تهران، مراسم مجلس ترحيم توسط خانواده آن مرحوم از ساعت 3 الي 7 بعدازظهر در سالن كاتوليكها برگزار خواهد گرديد.

2- به مناسبت درگذشت مرحومه وارطوش طهماسب همسر مرحوم پولوس يونان سردرود در كشور آمريكا، آقاي بني يونان سردرود به جاي برگزاري مراسم مجلس ترحيم مبلغي را به نيت آن مرحومه به كليسا اهدا نموده اند.

3- روز پنج شنبه 27 اسفند ماه بمناسبت درگذشت مرحوم سامسون كرميان در كشور آمريكا، مراسم مجلس ترحيم توسط خواهران آن مرحوم خانمها هايقانوش و وارطانوش و بستگان از ساعت 3 الي 6 بعدازظهر در سالن كليساي انجيلي برگزار خواهد گرديد.

4- روز جمعه 28 اسفند ماه عيد حضرت يوسف است كه به روز يكشنبه 1 فروردين موكول مي گردد.

امروز يكشنبه 14 مارس پنجاهمين سالگرد ازدواج آقاي پيره(خونه) ملكو سنگر و خانم گرسي خاوه است.. بدينوسله اين روز خجسته را به اين عزيزان تبريك و تهنيت عرض مي نماييم

تيم مديريت سايت