يكشنبه پنجم رسولان

20 ژوئن 2010 مصادف با 30 خرداد 1389

1- فردا دوشنبه 31 خرداد ماه چهلمين روز درگذشت مرحوم به به اتو    وزير آباد است، مراسم مجلس ترحيم توسط خانواده آن مرحوم از ساعت 3 الي 6 بعدازظهر در سالن كليساي حضرت مريم برگزار خواهد گرديد.

2- بدينوسيله گروه نوجوانان نور به اطلاع اولياي گرامي و نوجوانان عزيز       مي رساند كه ثبت نام اردوي تابستاني براي كلاسهاي سوم ابتدائي تا دبيرستاني كه جزو اعضاي اين گروه مي باشند روزهاي دوشنبه و سه شنبه از ساعت 4 الي 6 بعدازظهر در پانسيون راهبه ها انجام خواهد پذيرفت.

3-  روز يكشنبه آينده 6 تير ماه روز تناول اولين قرباني مقدّس توسط كودكان مي باشد. مراسم نماز قداس ساعت 10 صبح در اين كليسا برگزار خواهد گرديد.