يكشنبه پنجم دنخا

20 ژانویه 2013  مصادف1 بهمن 1391

نماز قدّاس به نیت مرحومین: دانیل دانیل قراگوز ـ الکسان، انویه، گوزل، سرگیز ملکو سنگر ـ ابراهیم، سابرینا تمرز ـ باباجان، الشوه، جانی، مارتا    خاوه ـ ستیو گنجی سپرغان .

 

  1. فردا دوشنبه 2 بهمن ماه بمناسبت سومین روز درگذشت مرحوم ستیو گنجی سپرغان در کشور آمریکا، مراسم مجلس ترحیم توسط آقای سرگیز و خانم النور دایی و خاله آن مرحوم از ساعت 2:30 الی 5:30 بعدازظهر در سالن کاتولیکها برگزار خواهد گردید.
  2. روزهاي دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه باعوتاي نينوي و پرهيز از گوشت و چربي و روزه تا ظهر مي باشد.
  3. روز دوشنبه و سه شنبه نماز قداس قرباني مقدس ساعت 10 صبح برگزار خواهد گردید.
  4. روز چهارشنبه ساعت 4 بعدازظهر مراسم دعاي باعوتاي نينوي و بعد از آن نماز قداس قرباني مقدس برگزار خواهد گرديد.