یکشنبه پنجم رستاخيز مسيح

6 می 2012  مصادف با 17 اردیبهشت 1391
  1.  امروز یکشنبه بمناسبت سالگرد درگذشت مرحومه ژاکلین بت ببو، مراسم مجلس ترحیم توسط آقای هرمز پورتاروردی و خانواده آن مرحومه از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گردید.
  2. روز جمعه 22 اردیبهشت ماه بمناسبت سالگرد درگذشت مرحوم ویلیام باباخانی، مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده آن مرحوم از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گردید.