يكشنبه ششم تابستان

15 اوت 2010 مصادف با 24 مرداد 1389

  1. روز چهارشنبه 27 مرداد ماه بمناسبت چهلمين روز درگذشت مرحومه ويكتوريا آوانس خانم مرحوم پطروس بنيامين گولان، مراسم مجلس ترحيم توسط خانواده آن مرحومه از ساعت 3 الي 6  بعدازظهر در سالن كاتوليكها برگزار خواهد گرديد.
  2. روز پنج شنبه 28 مرداد ماه بمناسبت درگذشت مرحوم سامسون درپيليپوسيان، مراسم مجلس ترحيم توسط آقاي سركيس آراكيس اردوشاهي از ساعت 3 الي 6 بعدازظهر در منزل شخصي خود واقع در خيابان ياسرـ پلاك 9 برگزار خواهد گرديد.
  3. به اطلاع مي رساند كه مراسم نماز يكشنبه آينده توسط عاليجناب اسقف اعظم مار ژاك اسحق برگزار خواهد شد.