يكشنبه ششم دنخا

1- امروز يكشنبه بمناسبت چهلمين روز درگذشت مرحومه كلارا عزرائيلو سپرغان، مراسم مجلس ترحيم توسط خانواده آن مرحومه از ساعت 3 الي 6 بعدازظهر در سالن كاتوليكها برگزار خواهد گرديد.

2- روز پنج شنبه 15 بهمن ماه بمناسبت سالگرد درگذشت مرحوم يوعف بنيامين، مراسم مجلس ترحيم توسط خانواده آن مرحوم از ساعت 3 الي 6 بعدازظهر در سالن كاتوليكها برگزار خواهد گرديد.

3- روز يكشنبه آينده 18 بهمن ماه عيد شمعون ساوا مي باشد.

4- روز يكشنبه آينده 18 بهمن ماه بمناسبت دهه فجر مراسم ويژه نماز قداس قرباني مقدس ساعت 10 صبح در اين كليسا برگزار خواهد گرديد.